نمونه پروژه های انجام شده

ساخت بیش از 50 قسمت انیمیشن کودکان، مجموعه انیمیشن طنز و انیمیشن و موشن گرافی تبلیغاتی، ....

دوبله بیش از 20 هزار دقیقه، مستند، ورزشی، ویدیوی کودکان، آشپزی و ....

انیمیشن تبلیغاتی برند الارو (شرکت ویونا سان)

دوبله و ادیت ویدیو تبلیغاتی رنو سیمبل شرکت نگین خودرو

دوبله ویدیو تبلیغاتی برند Oreal شرکت زرسیما آرا

دوبله ویدیوی آموزش، دانشگاه گلدیران

اتیسم از زبان کودک اتیسمی، انجمن اتیسم ایران

دوبله ویدیوی آموزشی حوزه کودک