خدمات چند رسانه ای

گویندگی تیزر، صدا گذاری، نریشن، کتاب صوتی
تدوین، ویرایش و انجام کلیه عملیات حرفه مورد نیاز بر روی ویدیو
تولید و ضبط محتوای صوتی، کتاب صوتی، پادکست، نمایشنامه و دیگر محصولات صوتی
تولید محتوای تبلیغاتی برای شبکه های مجازی و مدیریت شبکه های مجازی شرکت ها
اجاره استودیو جهت ضبط صدا